ای آخرین بهار! چرا دیر کرده ای؟

السلام علیک یا صاحب الزمان

 

زلفت اگر نبود نسیم سحر نبود
گمراه می‌شدیم نگاهت اگر نبود
مهر شما به داد تمنای ما رسید
ورنه پل صراط چنین بی‌خطر نبود
تعداد بی‌نظیری‌تان روی این زمین
از چهارده نفر به خدا بیشتر نبود
پیراهن، اشتیاق نسیمانه‌ای نداشت
تا چشم‌های حضرت یعقوب، تر نبود
بی تو چه گویمت؟ که در این خاک، سرزمین
صدها درخت بود ولیکن ثمر نبود

ای آخرین بهار چرا دیر کرده‌ای ؟!
ای مرد با وقار چرا دیر کرده‌ای ؟!

 

این جشن‌ها برای تو تشکیل می‌شود
این اشک‌ها برای تو تنزیل می‌شود
وقتی برای آمدنت گریه می‌کنیم
چشمان ما به آینه تبدیل می‌شود
بوی خزان گرفته‌ی پاییز می‌دهد
سالی که بی‌نگاه تو تحویل می‌شود
ایمان ما که اکثرا از ریشه ناقص است
با مقدم ظهور تو تکمیل می‌شود
تقویم را ورق بزن و انتخاب کن
این جمعه‌ها برای تو تعطیل می‌شود

ای آخرین بهار چرا دیر کرده‌ای ؟!
ای مرد با وقار چرا دیر کرده‌ای ؟!

 

ای آخرین توسل خورشید بام‌ها!
ای نام تو ادامه‌ی نام امام‌ها
می‌خواستم بخوانمت، اما نمی‌شود
لکنت گرفته‌اند زبان کلام‌ها
ما آن سلام اول ادعیه‌ی توایم
چشم انتظار صبح جواب سلام‌ها
حالا چگونه دست توسل نیاوریم
وقتی گدا به چشم تو دارد مقام‌ها!
از جانماز رو به خدای بهشتی‌ات
عطری بیاورید برای مشام‌ها

ای آخرین بهار چرا دیر کرده‌ای؟!
ای مرد با وقار چرا دیر کرده‌ای؟!

 

ای التماس و خواهش بالا، دوازده!
ظهر اذان عقربه‌ی ما، دوازده!
من حقم است هشت گرفتم چرا که من
یک جمله هم نساخته‌ام با دوازده
با چند نمره باشد اگر رد نمی‌شوم؟
یک؟ دو؟ سه؟ هفت؟ هشت؟ نه آقا! دوازده
بی تو تمام اهل قیامت رفوزه‌اند
ای نمره‌ی قبولی دنیا، دوازده !
ثانیه‌های کند، توسل می‌آورند
یا صاحب الزمان خدا! یا دوازده!
حالا که ساعت تو و چشم خدا یکی است
آقا چقدر مانده زمان تا دوازده !
امروز اگر نشد ولی یک روز می‌شود
ساعت به وقت شرعی زهرا، دوازده

ای آخرین بهار چرا دیر کرده‌ای ؟!
ای مرد با وقار چرا دیر کرده‌ای؟

 

هر شب کنار پنجره‌های وصال تو
حرف تو بود و آمدنی که قرار بود
آن روزها که بوی تو در سال می‌وزید
پاییز هم برای درختان بهار بود!
حتی نگاه کردن خورشید جمعه هم
نذر ظهور دولت چشم نگار بود
جمعیتی به ناله‌ی ما گریه می‌شدند
از بس که آه ندبه‌ی ما گریه‌دار بود

ای آخرین بهار چرا دیر کرده ای ؟!
ای مرد باوقار چرا دیر کرده ای؟

 

دارد دوباره میوه ی ما کال می‌شود
پرواز ما بدون پر و بال می‌شود
در آسمان و در شب شعر خدا هنوز
قافیه‌های چشم تو دنبال می‌شود
یعنی تو آمدی و همه گرم دیدنت
وقتی کنار پنجره جنجال می‌شود
روز ظهور تو که دقایق، ستاره‌ای‌ست
روشن‌ترین ِ خاطره‌ی سال می‌شود
بیش از تمام بال و پر یاکریم‌ها
دست کبود فاطمه خوشحال می‌شود

ای آخرین بهار چرا دیر کرده‌ای؟!
ای مرد با وقار چرا دیر کرده‌ای؟!

 

شعر از علی‌اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 7 بازدید