تشکیل حلقه قرآنی زائرین کاروان دانشجوئی سجاد(ع) تهران در مسجد النبی(ص)

 سه حلقه قرآنی  باشکوه توسط دانشجویان عمره گزار کاروان

دانشجوئی سجاد(ع) تهران در مسجد النبی (ص) تشکیل گردید

ودانشجویان  در فاصله بین نماز مغرب وعشاء  9 بار قرآن مجید

راختم نمودند.امید واریم همه این فرهیختگان با یاری جستن از

قرآن مجید وکلام وحی زندگی پر از معنویت وقرآنی داشته

باشند.

آمین یا رب العالمین

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید