/ 1 نظر / 17 بازدید
مصطفی مختاری

کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند و ببین یار کجاست بسیار سپاسگذارم سلامت به وطن برگردید و کوله بارتان مملو از معرفت و عطر الهی چشم انتظاریم یا علی مدد