کتابخانه کاروان

به اطلاع زائرین عزیز می رسانیم که با هدف آسان ساختن فرآیند آموزش های مربوط به حج در کاروان، علاوه بر مطالبی که در جلسات طرح می شود، کتابخانه کاروان نیز افتتاح شده است.

کتاب های فعلی عبارتند از:

بایدها و نبایدهای سفر حج

آداب زیارت

امنیت سفر حج

/ 0 نظر / 11 بازدید