عید بزرگ مبعث بر مسلمین جهان مبارک

قال رسول الله صلی الله
علیه و آله

إنما بعثت لأتمّم مکارم
الأخلاق

«من مبعوث شدم تا بزرگی
های اخلاق را کامل کنم».

عید بزرگ مبعث حضرت رسول
صلوات الله علیه و آله را


به تمامی زائران عزیز تبریک عرض می نماییم.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید