دومین جلسه عوامل کاروان

به اطلاع عوامل کاروان حج تمتع ١٧١٩٠ می رساند جلسه مدیریت کاروان در روز سه شنبه مورخ ٢٠ اردیبهشت از ساعت ٢١:٠٠ در دفتر مدیریت درمانگاه مولی الموحدین علیه السلام واقع در بلوار مرزداران برگزار خواهد شد.

حضور تمامی عوامل در این جلسه الزامی است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید